Category Archives: Příroda a zajímavosti

Plavební kanál Šífovka

Téma zpracovala citacemi ze zdrojů uvedených na konci článku Mgr. Jitka Šimková. Tzv. Šífovka byla soustava plavebních kanálů vybudovaná v 16. století pro dopravu dřeva a dřevěného uhlí z břehů […]