Festival ptactva na louce u řeky Klejnárky v říjnu roku 2020

Na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem probíhal již druhým rokem odchyt ptáků za účelem kroužkování.

Návštěvníky provázela kroužkovatelka Kateřina Sosnovcová, doktorandka Přírodovědecké fakulty UK Praha a zároveň členka Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, za vydatné propagační pomoci Jitky Šimkové a asistence kamarádky Adély Stupkové. Kateřina ukazovala, jak probíhá odchyt a kroužkování ptáků. Veřejnost tak získala a také využila jedinečnou příležitost vidět různé druhy ptáků takřka na dlani a dozvědět se více o jejich životě, prostředí, ve kterém se vyskytují a u migrujících druhů i o místě jejich zimoviště. Letos bylo sice 3. října příjemně slunečno, ale větrno, a proto byl odchycen menší počet ptáků než v minulém roce.

Celkem jsme sledovali čtyři druhy pěvců, kterými byly sýkora koňadra, sýkora modřinka, střízlík obecný a pěvuška modrá. Odchycené druhy nejsou typickými migranty, jejichž populace by zimovaly mimo naši republiku, ale i tak u nich dochází k různým migračním přesunům. Část naší hnízdní populace zimuje v jižní části Evropy a naopak mezi zimujícími jedinci jsou návštěvníci ze severu a severovýchodu Evropy. Zdálky přítomní účastnici pak mohli pozorovat kroužící hejna špačků, protahující holuby hřivnáče, sojky či malá hejnka jiných drobných ptáků. Festival ptactva probíhá po celé Evropě a je oslavou migrace ptáků.

Zájemci si navíc mohli domů odnést i propagační materiály od České společnosti ornitologické zabývající se mimo jiné osvětou a ochranou ptactva. Program přilákal okolo padesáti účastníků všech generací. Někteří návštěvníci se na louce zdrželi celé dopoledne v naději nového „úlovku“ odchyceného ptáka. Mezi přítomnými byly z velké části zastoupeny i rodiny s dětmi a právě děti projevovaly o malé opeřence velký zájem. Některé z nich dokonce v odborných znalostech poznávání a určování ptáků předčily mnohé dospělé.

Hlízovský unikátní spolek připravil pro děti jako zpestření programu výtvarnou dílničku – malování kamínků.

Za Starokolínský okrašlovací spolek představila Tereza Jaklová novou informační tabuli. Tabule je umístěna na cestě, která z louky přímo pokračuje do Starého Kolína. Turisté se tak dozvědí informace o řece Klejnárce a přírodě Polabí. A mohou se kochat výhledem na Kaňkovské vrchy.