Category Archives: Historie obce

Ocenění biokoridoru a větrolamu v Hlízově

Biokoridor a větrolam v Hlízově získal v Senátu České republiky ocenění za 3. místo v soutěži „Společné zařízení roku“ pořádanou Státním pozemkovým úřadem. Obec Hlízov vznikla v Polabí v ne příliš členité krajině, kterou […]

Hlízov od roku 1989 do současnosti

Změny v životě obyvatel celé republiky a tím i Hlízova odstartovala sametová revoluce roku 1989. Komunistická strana ztratila pozici jediné vládnoucí strany a ve svobodných volbách zvítězilo Občanské fórum, které se později […]

Hlízov od roku 1962 do roku 1989

Jak již bylo v předchozím článku zmíněno, od roku 1963, kdy došlo k faktickému sloučení s Novými Dvory, nebyla vedena kronika obce. Z přiložených fotografií alespoň vidíte, že v tomto […]

Hlízov od roku 1945 do počátku kolektivizace

Dějiny Hlízova ve 20. století jsou zpracovány dle informací z Pamětních knih Hlízova. Byla bych vděčná čtenářům z řad pamětníků, kdyby mi pomohli doplnit nebo zpřesnit informace uvedené na této webové stránce. Jitka Šimková […]

Hlízov za 2. světové války

Zde Vám přinášíme přepis části kroniky naší obce, kde je zachyceno vyprávění občanů, jež 2. světová válka přímo ovlivnila, a zároveň zajímavé události vztahující se k uvedenému období. 1942 František […]

Historie Hlízova od vzniku obce do začátku 20. století

Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se postupně zveřejňovat články o historii Hlízova. Vypracovala je z dostupných pramenů  Jitka Šimková, publikovány jsou i na stránkách obce. Hlízov patří mezi nejstarší obce na Kutnohorsku […]

Hlízov v období první republiky

Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se postupně zveřejňovat články o historii Hlízova. Vypracovala je z dostupných pramenů Jitka Šimková, publikovány jsou i na stránkách obce Ve 20. století se počtem domů […]

Dějiny zámku Hlízov

Hlízovský zámek byl postaven v 18. století v barokním stylu na místě staré zpustlé tvrze. Průčelí stavby je situováno směrem do hospodářského dvora. Zámek nechala vybudovat v roce 1736 nová majitelka Kateřina Schofmannová, […]