Category Archives: Příroda a zajímavosti

Ornitologové na louce, kterou oživujeme

Na naši louku zavítal nejvýznamnější český znalec slavíků Pavel Kverek spolu se začínající kroužkovatelkou Zdeňkou Pohankovou, aby označili prostřednictvím nočních odchytů k jihu táhnoucí slavíky. Šlo již o třetí odchytový […]

Plavební kanál Šífovka

Téma zpracovala citacemi ze zdrojů uvedených na konci článku Mgr. Jitka Šimková. Tzv. Šífovka byla soustava plavebních kanálů vybudovaná v 16. století pro dopravu dřeva a dřevěného uhlí z břehů […]

Příroda okolo Hlízova a Starého Kolína

Téma zpracovala Mgr. Kateřina Sosnovcová, doktorandka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obec Hlízov leží v úrodné zemědělsky intenzivně využívané oblasti. Z biologického hlediska se jedná o málo zajímavou krajinu […]