Tříkrálová sbírka Hlízov – finále

V sobotu 11.1.2020 se v naší obci uskutečnila již pátá Tříkrálová sbírka. Ve středu 15. ledna zástupci Obecního úřadu Hlízov a Oblastní charity Kutná Hora rozpečetili pokladničky.

Celková částka, kterou koledníci od Vás občanů získali, činí

19 293,- Kč.

Ještě jednou Vám všem děkujeme za solidaritu. Veškerá vybraná hotovost putuje na účet Charity Česká republika.