Výroční zpráva za rok 2019

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2019. Podařilo se nám uskutečnit projekty, které jsme si naplánovali. 

Mezi naše největší aktivity patřily již tradiční turistický pochod “Jarní putování se svatým Jakubem“  a zrealizování projektu Proměna opuštěné louky v místo setkávání.

Opět jsme se připojili k akcím celorepublikovým i k těm, které pořádaly spřátelené organizace. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo propagovat obec a že do Hlízova přijíždějí lidé z celé republiky.

Hlavně díky Vám, našim příznivcům a spolupracovníkům, jsme byli schopni zvládnout tak velký objem práce a věříme, že jsme tím společně udělali radost veřejnosti i sobě. 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří nám zachováváte přízeň a podporujete nás. Bez Vás by naše práce neměla smysl.

Celou výroční zprávu si můžete přečíst ve formátu PDF zde