Tříkrálová sbírka 2020 v Hlízově

V sobotu 11. ledna se v naší obci uskutečnila již popáté Tříkrálová sbírka. Velká skupina 20 dětí rozdělená na sedm skupinek se vydala se svými vedoucími na cestu Hlízovem, aby společně šířili tříkrálové poselství. Sluníčko sice nesvítilo, ale ani jsme nezmokli. Koledníci si tuto akci užili, velmi je potěšily vstřícné reakce lidí, kteří jim otevřeli dveře svých domovů. Děkujeme všem, kdo přispěli finančními i jinými dary. A děkujeme samozřejmě všem, kdo nám pomohli s organizací a realizací.

 
Ve středu 15. ledna na obecním úřadu rozpečetili zástupci Charity Česká republika a Obecního úřadu Hlízov pokladničky. Celková částka, kterou jste Vy, občané naší obce, přispěli na dobrou věc, je 19 232,- Kč.

Z výtěžku sbírky budou podpořeny zejména:

  • služby Střediska Na Sioně pro rodiny s handicapem, nákup automobilu,
  • bude zajištěn provoz Dobrovolnického centra, které koordinuje práci dobrovolníků v nemocnicích, v domovech pro seniory…
  • bude možné realizovat příměstské tábory Centra Kopretina…