Bývalý mlýn na řece Klejnárce v Mladém Hlízově

V roce 1740 byl vybudován na řece Klejnárce mlýn. Prvním mlynářem se stal Josef Šretr. V roce 1902 koupili tuto nemovitost Kábela a Brynych. Postupně bylo postaveno u příjezdové cesty od Hlízova  k mlýnu 15 domů, jejichž obyvatelé se živili zemědělstvím.

Od roku 1936 byl mlýn ve vlastnictví Václava Mikuláše. Svému původnímu účelu sloužil ještě na konci 20. století jako mísírna směsí pro hospodářská zvířata.

Mlýn v Mladém Hlízově byl v restituci v 90. letech 20. století vrácen rodině Mikulášových. Pokusná mísírna směsí pro hospodářská zvířata se odstěhovala na jiné pracoviště. Pokus prodat mlýn se nezdařil, a tak výrobní prostory zůstávají prázdné. Některá zařízení jsou ještě původní.

V roce 2013 koupil Jaroslav Vošický část pozemků za mlýnem, prohloubil a vyčistil koryto náhonu a uvedl do provozu vodní elektrárnu.

Fotografie mlýna byla součástí absolventské turistické vizitky Jarního putování se sv. Jakubem v roce 2017.

 Vstup dovnitř budovy není možný z bezpečnostních důvodů. Turisté mají možnost prohlédnout si při Jarním putování se sv. Jakubem dvůr, jez a náhon, který odvádí vodu z vodní elektrárny.