Hlízov od roku 1962 do roku 1989

Jak již bylo v předchozím článku zmíněno, od roku 1963, kdy došlo k faktickému sloučení s Novými Dvory, nebyla vedena kronika obce. Z přiložených fotografií alespoň vidíte, že v tomto období došlo k významnému stavebnímu rozvoji.

A tak poslední informace v kronice Hlízova končí rokem 1962 a dozvídáme se, že:
V roce 1961 fungoval jeden obchod se samoobsluhou, což zrychlilo obsluhu. V Hlízově byl pouze jeden hostinec. V roce 1962 občané Hlízova vlastnili 26 osobních aut. A kupují se chladničky, motocykly a dětem jízdní kola. Co má jeden, brzy koupí i další. A úroveň bydlení mnohdy překonává město. Stavby nových domů nejsou povolovány, pouze přestavby na starých základech. Nové razítko pošty je Nové Dvory 2.

V zimě 1962-63 byl vystavěn další kravín.

Národní škola má 2 třídy, celkem 42 žáků. Do mateřské školy chodí 24 dětí.
Každou středu dojížděla do Hlízova prodejna koňského masa, prodejna ostatního masa ve čtvrtek.
Politická organizace v obci je jedna – KSČ. Předsedou je Fr. Novák – ředitel školy.
Z dobrovolných organizací pracuje Sokol, Organizace československo-sovětského přátelství ( má 50 členů ) a Československý svaz mládeže. Připravuje se stavba nové hasičské zbrojnice.
Přestalo pálení hranice ve výročí upálení M. Jana Husa. Tradice od r. 1918.

 V 70. letech 20. století byl v centru obce vystavěn nový obchod se samoobsluhou, pohostinství a kulturní dům. Při výjezdu z obce směrem k Novým Dvorům byla vybudována požární nádrž.