Ocenění biokoridoru a větrolamu v Hlízově

Biokoridor a větrolam v Hlízově získal v Senátu České republiky ocenění za 3. místo v soutěži „Společné zařízení roku“ pořádanou Státním pozemkovým úřadem.

Obec Hlízov vznikla v Polabí v ne příliš členité krajině, kterou tvoří především úrodná pole, scelená v 50. letech 20. století po založení zemědělských družstev.

Jak probíhala výsadba lesů, solitérních stromů a parků v 18.-20. století, je možno sledovat v knize Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, kterou napsal doc. Zdeněk Lipský a kol.
Na přelomu 20. a 21. století realizoval v Hlízově Pozemkový úřad Kutná Hora pozemkové úpravy. Byly dokončeny v roce 2002, což nám připomíná „pomníček“ u hřbitova.

V rámci pozemkových úprav se navrhují a následně realizují tzv. společná opatření,
kam patří polní cesty (V Hlízově bylo postaveno 5 komunikací, které slouží především pro pohodlnější dopravu zemědělské techniky, ale také zpřístupňují obyvatelům prostory v okolí, které by většina z nich nikdy nenavštívila), protierozní opatření, vodohospodářská opatření a ekologická opatření – větrolamy, biokoridory, biocentra.

Nápad realizovat výsadbu zeleně na Šífovce vzešel od Ing. Jiřího Vrby. Do Hlízova se přistěhoval v roce 1989. Téměř okamžitě, když se seznámil s okolím obce, začal přemýšlet nad tím, že by bylo dobré uzavřít pohled na „sídliště“ v Kolíně. Rozčlenit fádní krajinu. Podařilo se mu to díky jeho zaměstnání.

Biokoridor v Hlízově plní funkci větrolamu a biokoridoru, který slouží ke krytu zvěře a k migraci zvířat, hmyzu a rostlin.
Je navržen v šířce 25 metrů  a v délce téměř 1,5 km.  Byl vysázen ve dvou etapách v letech 1998-1999. Následující tři roky probíhala údržba. Finanční náklady, téměř 1,5 mil. Kč, zaplatil stát, který také převedl všechna společná zařízení po jejich realizaci do vlastnictví obce Hlízov. Výsadba zeleně pokračovala biokoridorem od mostu přes Klejnárku podél silnice na Starý Kolín. Hlavním koordinátorem projektu byl Ing. Vrba.
Je škoda každého stromu, který z krajiny zmizí. Výše uvedená zařízení mají schopnost zachraňovat životy zvířat. A jsou také samozřejmě ozdobou krajiny.
25. března 2017 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora pamětní list za 3. místo v soutěži „Společné zařízení roku“ vyhlašovanou každoročně Státním pozemkovým úřadem ČR. Samotné vyhlášení soutěže proběhlo v Senátu Parlamentu České republiky, kde obdržely oceněné akce pamětní list „Společné zařízení roku 2016 v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí za větrolam a biokoridor v katastrálním území Hlízov“.