All posts by administrator

Kniha pokřtěna a již dostupná

V úterý 19. října byla v Městské knihovně v Kutné Hoře slavnostně pokřtěna kniha „S Kutnou Horou za zády“ s podtitulem „Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem“. Poděkování patří […]

Tříkrálová sbírka Hlízov – finále

V sobotu 11.1.2020 se v naší obci uskutečnila již pátá Tříkrálová sbírka. Ve středu 15. ledna zástupci Obecního úřadu Hlízov a Oblastní charity Kutná Hora rozpečetili pokladničky. Celková částka, kterou […]