Dáte se do zpěvu jako tu noc, kdy se zasvěcuje svátek – motto letošní Noci kostelů

V pátek 24. května zapojil náš spolek již třetím rokem kapli na hřbitově v Hlízově do Noci kostelů.
Pohlazením pro duši bylo vystoupení dětí z Hlízova a ze Starého Kolína. Pod vedením Darji Plechatové všichni zazpívali několik lidových písní , park rozezněly i tóny zobcové flétny. Jitka Šimková představila právě dokončený projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání, který Hlízovský unikátní spolek zrealizoval díky finanční podpoře Nadace Via v programu Živá komunita.
Téma přírody Hlízova dále rozvinula přednáška Kateřiny Sosnovcové, doktorandky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doporučila, které stromy a plodiny by se měly v našem regionu vysazovat a jak by se lidé měli o krajinu starat. Po celý večer si mohli všichni přítomní prohlédnout výstavu obrazů Adolfa Lisého, od něhož se dozvěděli, jak jeho umělecká díla vznikají.
Program v Hlízově byl kvůli komornímu prostředí kaple závislý na počasí. Naštěstí nepršelo, dokonce jako v předchozích letech příjemně svítilo slunce. 

One thought on “Dáte se do zpěvu jako tu noc, kdy se zasvěcuje svátek – motto letošní Noci kostelů”

Comments are closed.