4. ročník Jarního putování se sv. Jakubem letos kolem památných stromů a stromů svobody

 Jarní putování se sv. Jakubem vedlo v letošním roce především kolem památných stromů a stromů svobody. V sobotu 11. května přijelo kolem Kutné Hory a Hlízova putovat 499 turistů z celé republiky. Mezi účastníky převažovaly rodiny s dětmi. Nepříznivá předpověď počasí se naštěstí nevyplnila. Svítilo i sluníčko. A tak si mohli poutníci vychutnat pěší trasy dlouhé od 6 do 24 km. Cyklisté se vydali po okruhu až 58 km.
Bohatý doprovodný program pro ně připravili všichni pořadatelé: Hlízovský unikátní spolek spolu s Obecním úřadem Nové Dvory, s KČT Praha Karlov oddíl Turban, se Starokolínským okrašlovacím spolkem, spolky Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Denemark, J. Duškovou z Městské knihovny Kutná Hora, Gaskem Kutná Hora, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, Nadačním fondem Mikuláše Daczického z Heslova, zámkem Kačina, Římskokatolickými farnostmi Sedlec a Kolín, Bašteckým pivovarem Starý Kolín, MgA. V. Samohrdovou, Mgr. K. Sosnovcovou, L. Čvančarou a J. Jungwirthem ze Svaté Kateřiny,  H. Jebavou ze Svatého Mikuláše a Bc. J. Zatočilem z Malína.
Do cíle se turisté vraceli s dobrou náladou obohaceni nejen o ušlapané kilometry, ale i o setkání s lidmi, kteří mají rádi místa, ve kterých žijí, a ve svém volném čase se dovedou o své znalosti podělit s ostatními. V obcích na trasách byly mimořádně otevřené kostely, vidět mohli i další zajímavosti. Poprvé turisté navštívili louku mezi Hlízovem a Starým Kolínem, kterou Hlízovský unikátní spolek za podpory Nadace Via v programu Živá komunita oživil informační tabulí, posezením a křížem, který zhotovila z božanovského pískovce sochařka Vlasta Samohrdová.
Akce byla zrealizována díky finanční podpoře Města Kutná Hora a Všeobecné zdravotní pojišťovny Česká republika, lídra českého systému zdravotního pojištění. Kulturní dům v Hlízově, kde byl start, cíl a zázemí pro pořadatele i účastníky, poskytla Obec Hlízov bezplatně.
Velký dík patří všem, kdo se na zdaru 4. ročníku poznávacího turistického pochodu a cyklovýletu podíleli.