Zhodnocení 6. ročníku Jarního putování 5. června 2021

V 10:30 hodin v Hlízově v místě startu poblíž kulturního domu na zídce u domu č.p. 86 s laskavým svolením majitelky Marie Rakové byla odhalena pamětní deska pochodu, kterou vytvořila a darovala Hlízovskému unikátnímu spolku MgA. Vlasta Samohrdová. Tato událost byla spojena s malou slavností spojenou s požehnáním zprostředkovaným páterem Pavlem Tobkem, farářem Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. O hudební doprovod se postaral Jakub Lajsek, student Střední průmyslové školy v Kutné Hoře.

Pomník je poctou předkům, kteří nám zanechali dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou trasy Jarního putování, vykonávají již roky práci pro veřejnost často dobrovolnickým způsobem a turisté měli a mají možnost se s nimi při poznávacím pochodu setkat a s výsledky jejich aktivity se seznámit. Zároveň pomník patří i všem turistům, kteří do Hlízova na pochod přijíždějí, často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, kteří procházejí připravené trasy, by práce organizátorů neměla smysl.

Turisté včetně pořadatelů se vydali na trasu cca 14 km (s možností individuálního zkrácení) pro pěší i cyklisty, která vedla kolem čtyř dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla Vlasty Samohrdové, která byla zároveň průvodkyní účastníků pochodu. Dozvěděli se od ní informace, jaké techniky při své práci použila. Kamínky, které putovaly s turisty dál, pomalovali žáci ZŠ Nové Dvory s Ladou Lisou.

V Hlízově turisté viděli kopii původní pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na budově školy, kterou objednal Hlízovský unikátní spolek v r. 2018 v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR. Projekt představila za spolek Jitka Šimková.

Cesta pokračovala kolem louky u řeky Klejnárky, kde za zmíň ku stojí kříž, který zde byl umístěn na objednávku Hlízovského unikátního spolku v roce 2019 v rámci projektu oživení opuštěné louky pro veřejnost v místo setkávání a odpočinku.

Ve Starém Kolíně na budově obecního úřadu turisté viděli pamětní desku T.G. Masaryka, která tam je umístěna od roku 2018 na objednávku Starokolínského okrašlovacího spolku. Projekt „Hledá se Masaryk“ při této příležitosti představila Marie Smutná, předsedkyně Starokolínského okrašlovacího spolku. Zároveň přítomné pozvala na výstavu Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně připravenou uvedeným spolkem pro Jarní putování. Nápad na komunitní výstavy, z nichž tato je třetí, vymyslela současná místopředsedkyně spolku Naďa Kotková. Dále si turisté prohlédli mimořádně otevřený kostel sv. Ondřeje, kterým je provedla Blanka Lísková. Příjemné občerstvení nabídl rodinný Baštecký pivovar.

Turisté, kteří doputovali do Kutné Hory před budovu střední průmyslové školy, si prohlédli pamětní desku zhotovenou ke 150. výročí založení školy v roce 2020. S historií i současností kutnohorské průmyslovky je seznámil její ředitel Ing. Josef Treml.

Akce se konala za finanční podpory města Kutná Hora. Pořádaly Hlízovský unikátní spolek, Starokolínský okrašlovací spolek, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora a Vinařství Žáček.

Pochodu se zúčastnilo 321 turistů. Kromě místních z Kutné Hory a okolí se sjeli do Hlízova lidé z různých částí České republiky. Mezi nejvzdálenější místa patřily např. Horní Branná, Ostrava, Litoměřice, Olomouc, Újezd u Brna, Chomutov… Nejstarší poutnici bylo 90 let, nejmladších účastníků byla celá řada, vezli se i v kočárcích. Počasí Jarnímu putování jako tradičně přálo. Určitě za to patří dík svatému Jakubovi 😊

Fotografie pořídili Alena Prausová a Jiří Šimek.

Videa natočil Vladimír Havlíček.