Propozice a pozvánka na Jarní putování se sv. Jakubem – sobota 5. června 2021

Srdečně Vás zveme na 6. ročník poznávacího turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.

Akce se uskuteční, pokud vládní opatření dovolí pořádat tento druh aktivit pro veřejnost.

Pořádají: Hlízovský unikátní spolek a Starokolínský okrašlovací spolek.

Program zahájíme v sobotu 5. června 2021 v 10 hodin v Hlízově poblíž kulturního domu odhalením pamětní deskykterou vytvořila a darovala Hlízovskému unikátnímu spolku MgA. Vlasta Samohrdová, a malou slavností spojenou s požehnáním od pátera Pavla Tobka, faráře Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec.

Pamětní deska bude poctou předkům, kteří nám zanechali hmotné i duchovní dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou od roku 2016 trasy Jarního putování, vykonávají práci pro veřejnost často dobrovolnickým způsobem a turisté měli a mají možnost se s nimi při našem poznávacím pochodu setkat a s výsledky jejich aktivity se seznámit. Při pochodu bývají pro veřejnost mimořádně otevřené venkovské kostely, kaple, tvrze…

Zároveň bude pamětní deska patřit i všem turistům, kteří do Hlízova na pochod přijíždějí, často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, kteří procházejí připravené trasy, by práce organizátorů neměla smysl.

Následovat bude trasa cca 14 km (s možností individuálního zkrácení) pro pěší i cyklisty s hromadným startem z Hlízova, která povede kolem čtyř dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla autorky pomníku, která bude průvodkyní účastníků spolu s členy Hlízovského unikátního spolku. Dozvíte se informace, jaké techniky MgA. Samohrdová použila, a od zástupců spolků a institucí, které projekty její práce spojuje.

  • V Hlízově uvidíte kopii původní pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na budově školy, kterou objednal Hlízovský unikátní spolek v r. 2018 v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku ČSR. Seznámíte se se zástupci Československé obce legionářské.
  • Na louce u řeky Klejnárky uvidíte kříž, který zde byl umístěn na objednávku Hlízovského unikátního spolku v roce 2019 v rámci projektu oživení opuštěné louky pro veřejnost v místo setkávání a odpočinku.
  • Ve Starém Kolíně na budově obecního úřadu uvidíte pamětní desku T.G. Masaryka, která tam je umístěna od roku 2018 na objednávku Starokolínského okrašlovacího spolku, a prohlédnete si výstavu Řemesla první československé republiky připravenou uvedeným spolkem pro tento den. Zároveň si můžete prohlédnout s výkladem průvodce mimořádně otevřený kostel sv. Ondřeje a občerstvit se v rodinném Bašteckém pivovaru.
  • V Kutné Hoře si prohlédnete pamětní desku ke 150. výročí založení Střední průmyslové školy umístěnou v 1. patře budovy školy na objednávku ředitele školy Ing. J. Tremla v roce 2020.

Účastníci obdrží mapu, popis trasy, pamětní list, absolventskou vizitku a turistická razítka pro otisk do deníků.

Startovné 40 Kč, děti zdarma, mládež od 15 do 18 let 20 Kč.

Více aktuálních informací nebo zrušení akce najdete na tomto webu.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám pevné zdraví, pozitivní náladu a radost z pohybu v přírodě 🙂 

 

 

Tato akce se koná za finanční podpory města Kutná Hora.