Propozice a pozvánka na Jarní putování se sv. Jakubem – sobota 5. června 2021

Aktuální informace pro účastníky Jarního putování 5. června 2021

Jarní putování se 5. června uskuteční. Podle platných vládních nařízení ale bohužel není možné absolvovat trasu ve velké skupině s průvodci tak, jak jsme zamýšleli. Prosíme účastníky, aby trasu prošli individuálně nebo v malých skupinách.

Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí a je podmíněna dodržováním platných vládních nařízení !!!

Časový harmonogram

Hlízov

9:00 – 10:30

Zjednodušená registrace turistů u kulturního domu –po zaplacení startovného obdrží účastníci mapu s popisem trasy, účastnický list a absolventskou vizitku

10:30

Posvěcení pamětní desky zprostředkované farářem Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec P. Pavlem Tobkem

MgA. Vlasta Samohrdová představí svých 5 děl, která uvidíte na trase

11:00

Mgr. Jitka Šimková za Hlízovský unikátní spolek představí projekt Legionář Fr. Kočárník a osud ztracené pamětní desky před budovou bývalé školy v Hlízově

Louka u řeky Klejnárky

Kříž a výstava fotografií děl sochařky Vlasty Samohrdové

Starý Kolín

12:00

Mgr. Marie Smutná za Starokolínský okrašlovací spolek představí projekt Hledá se Masaryk u pamětní desky T.G. Masaryka umístěné na budově obecního úřadu ve Starém Kolíně

9:15 – 13:30

Bývalé kino: výstava Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně

Kostel sv. Ondřeje: prohlídka interiéru individuálně nebo s průvodkyní Blankou Lískovou

Baštecký pivovar: možnost občerstvení

Kutná Hora

Střední průmyslová škola: fotografie pamětní desky bude umístěna před hlavním vchodem do budovy školy po celý den

15:00 do 15:30

Ing. Josef Treml, ředitel školy, představí pamětní desku před hlavním vchodem do budovy školy

Zde pochod zakončíte 🙂

Zde je ke stažení v PDF: Časový harmonogram 5.6.

Srdečně Vás zveme na 6. ročník poznávacího turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.

Díky vládnímu rozvolnění počítáme, že se akce uskuteční. Všechny účastníky prosíme o dodržování všech vládních opatření, která budou platit v den konání pochodu. 

Program zahájíme v sobotu 5. června 2021 v 10:30 hodin v Hlízově poblíž kulturního domu odhalením pamětní deskykterou vytvořila a darovala Hlízovskému unikátnímu spolku MgA. Vlasta Samohrdová, a malou slavností spojenou s požehnáním od pátera Pavla Tobka, faráře Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec.

Registrace turistů 9:00-10:30 hodin.

Pamětní deska bude poctou předkům, kteří nám zanechali hmotné i duchovní dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou od roku 2016 trasy Jarního putování, vykonávají práci pro veřejnost často dobrovolnickým způsobem a turisté měli a mají možnost se s nimi při našem poznávacím pochodu setkat a s výsledky jejich aktivity se seznámit. Při pochodu bývají pro veřejnost mimořádně otevřené venkovské kostely, kaple, tvrze…

Zároveň bude pamětní deska patřit i všem turistům, kteří do Hlízova na pochod přijíždějí, často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, kteří procházejí připravené trasy, by práce organizátorů neměla smysl.

Následovat bude trasa cca 14 km (s možností individuálního zkrácení) pro pěší i cyklisty s hromadným startem z Hlízova, která povede kolem čtyř dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla autorky pomníku, která bude průvodkyní účastníků spolu s členy Hlízovského unikátního spolku. Dozvíte se informace, jaké techniky MgA. Samohrdová použila, a od zástupců spolků a institucí, které projekty její práce spojuje. 

  • V Hlízově uvidíte kopii původní pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na budově školy, kterou objednal Hlízovský unikátní spolek v r. 2018 v rámci projektu oslav 100. výročí vzniku ČSR. Seznámíte se se zástupci Československé obce legionářské.
  • Na louce u řeky Klejnárky uvidíte kříž, který zde byl umístěn na objednávku Hlízovského unikátního spolku v roce 2019 v rámci projektu oživení opuštěné louky pro veřejnost v místo setkávání a odpočinku.
  • Ve Starém Kolíně na budově obecního úřadu uvidíte pamětní desku T.G. Masaryka, která tam je umístěna od roku 2018 na objednávku Starokolínského okrašlovacího spolku, a prohlédnete si výstavu Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně připravenou uvedeným spolkem pro tento den. Zároveň si můžete prohlédnout s výkladem průvodce mimořádně otevřený kostel sv. Ondřeje a občerstvit se v rodinném Bašteckém pivovaru.
  • V Kutné Hoře si prohlédnete pamětní desku ke 150. výročí založení Střední průmyslové školy umístěnou v 1. patře budovy školy na objednávku ředitele školy Ing. J. Tremla v roce 2020.

Účastníci obdrží mapu, popis trasy, pamětní list, absolventskou vizitku a turistická razítka pro otisk do deníků.

Startovné 40 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Více aktuálních informací nebo zrušení akce najdete na tomto webu.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám pevné zdraví, pozitivní náladu a radost z pohybu v přírodě 🙂 

 

 

Tato akce se koná za finanční podpory města Kutná Hora.

 

 

One thought on “Propozice a pozvánka na Jarní putování se sv. Jakubem – sobota 5. června 2021”

Comments are closed.