Výroční zpráva za rok 2018

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2018.
Také tento rok se nám podařilo zrealizovat projekty nejen pro obyvatele naší obce, ale naše činnost oslovila i lidi v širokém okolí. Připojili jsme se k akcím celorepublikovým, i těm, které pořádaly spřátelené spolky. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo propagovat obec a že do Hlízova přijíždějí na akce lidé z celé republiky.

Mezi naše největší projekty patří již tradiční pochod „Jarní putování se svatým Jakubem„, obnovení pamětní desky legionáře Františka Kočárníka a započetí projektu „Oživlá louka“.

Hlavně díky Vám, našim příznivcům, jsme byli schopni zvládnout tak velký objem práce a věříme, že jsme tím společně udělali radost veřejnosti nejen v Hlízově.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří nám zachováváte přízeň a podporujete nás v našem konání. Bez Vás by to totiž nemělo smysl.
Celou výroční zprávu si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.