Tříkrálová sbírka 2019 Hlízov

V sobotu 5. ledna se v naší obci uskutečnila již počtvrté Tříkrálová sbírka. Velká skupina 21 dětí se vydala se svými vedoucími na cestu Hlízovem, aby společně šířili tříkrálové poselství. Počasí nám příliš nepřálo, ale  koledníci si tuto akci užili, velmi je potěšily Vaše vstřícné reakce. Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací a realizací. Samozřejmě děkujeme i všem, kdo přispěli finančními i jinými dary.
Ve středu 9. ledna došlo na obecním úřadě k rozpečetění pokladniček. Celková částka, kterou jste Vy, občané naší obce, přispěli na dobrou věc, činí

16 799,- Kč.


Z výtěžku sbírky bude zejména:

podpořen rozvoj charitní pečovatelské služby v okolních obcích, rozvinutí aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra. Dále bude podpořena práce dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, zajištěn provoz noclehárny pro muže a provoz sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením.