Výroční zpráva spolku

Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám první výroční zpráva našeho spolku za rok 2015.

Výroční zprávu lze chápat jednak jako projev otevřenosti spolku, který vychází ze svobodného rozhodnutí organizace zveřejňovat o sobě informace, ale také projev odpovědnosti, či chcete-li jako nástroj „skládání účtů“, kde informujeme o již učiněných rozhodnutích a vykonaných činech, a také umožňujeme jejich zpětnou kontrolu a hodnocení.

Myslíme si, že se vzhledem ke krátkému působení našeho spolku nemáme za co stydět.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří nám zachováváte přízeň a podporujete nás v našem konání. Bez Vás by to totiž nemělo smysl.
Celou výroční zprávu si prohlédněte v galerii, popř si ji můžete stáhnout ve formátu PDF zde.