Historie rodu Pospíšilových a Jelínkových (č.p. 37 a 39)

V článcích tohoto typu bychom Vám rádi představovali historii významných rodů v naší obci. Přinášíme Vám první článek.

Antoní­n Pospíšil + manželka Barbora Děti: Josef Pospíšil (č.p.37) Růžena Pospíšilová, provdaná Jelínková, narozena 1900 (č.p. 39)
Antoní­n Pospíšil + manželka Barbora Děti: Josef Pospíšil (č.p.37), Růžena Pospíšilová, provdaná Jelínková, narozena 1900 (č.p. 39)

Statek č.p. 37 postavil v roce 1869 majitel Antonín Pospíšil v duchu historizujícího romantismu. Dům zůstal i v dnešní době zachovalý tak, jak byl postaven. Zajímavá výzdoba štítu je zhotovena z cihel. V prostředním okně ve štítu je umístěna soška Panny Marie.
Antonín Pospíšil začal hospodařit v roce 1864. S manželkou Karolínou (rozenou Linke) měl 15 dětí, jen 7 z nich se dožilo dospělosti. Rodinná firma se specializovala na rostlinnou výrobu. Kromě brambor a všech druhů obilí se pěstovalo především zelí. Sklizená cibule se dále připravovala na prodej v cibulových kůlnách, které byly vystavěny ve dvoře. Živočišná výroba byla omezená, mléko měla rodina jen pro svou potřebu.
Dále na statku hospodařil jeho syn Antonín, narozený 17.5.1871. Po něm převzal hospodářství jeho syn Jan, narozený 10.6. 1890. Ale odešel z Hlízova k Praze, hospodařil tam 6 let a za získané peníze koupil v Albrechticích statek a pozemky.

Dalším dědicem byl Josef Pospíšil (*1907-1993). Na statku žil se svou manželkou Annou, rozenou  Lacinovou.

Manžel Růženy Pospíšilové, Bedřich Jelínek, byl rovněž významným sedlákem v domě č.p. 39, specializovaným na rostlinnou výrobu. Byl nadšeným myslivcem. Uvědomoval si, že koroptve a bažanti na polích jsou důležití v boji proti škůdcům zeleniny. Dochovaly se fotografie z kruté zimy roku 1928, kdy B. Jelínek a polní hajný Včela z Kaňku na lyžích v polích sbírali polozmrzlé koroptve a ve stodolách Jelínkova statku je uchovali do jara, a pak je znovu vypustili do přírody.
foto201
Bedřich byl v Hlízově rovněž starostou sboru dobrovolných hasičů.
foto401
Majetek Bedřicha Jelínka byl zabrán v rámci kolektivizace při vzniku zemědělského družstva. Manželství Josefa a Anny Pospíšilových bylo bezdětné, a tak statek zdědili nejbližší příbuzní Jaroslava (*1933) a Jan (*1931) Dlabalovi.

Současným majitelem je jejich syn Jan Dlabal (*1965). Od 90. let 20. století pokračuje v rodinné tradici prosperující zemědělské firmy specializované na rostlinnou výrobu.