Vánoční trh ve Starém Kolíně

Třetí adventní neděle na Vánočním trhu ve Starém Kolíně proběhla i za naší účasti. Prezentovali jsme akce spolku, nabízeli jsme vánoční dárky, které jsme vyrobili i za pomoci účastníků výtvarných dílniček, rozdávali vánoční štolu…
Děkujeme Starokolínskému okrašlovacímu spolku za možnost být součástí jejich aktivit.