Hlízov má betlém

Ve středu 14. prosince jsme uspořádali malou slavnost, při níž jsme představili veřejnosti nový betlém.
Pro jeho umístění jsme vybrali místo poblíž mateřské školy a zároveň i budovy, která sloužila jako škola pro vzdělávání řady generací dětí v Hlízově. A právě s dětmi i jejich rodiči jsme barevně vymalovali předkreslené postavy. Za nákres děkujeme panu malíři Adolfu Lisému. Výběr vkusných barev je návrh Lady Lisé. Vyřezání figurín z OSB desek a následně umístění v prostoru se ujali Áda Lisý a Jirka Šimek. Děkujeme Kolínské lesní společnosti. Z jejich finančního daru i materiální pomoci v podobě dřevěných součástí betlému jsme mohli tento počin zrealizovat. Zároveň děkujeme i dalším sponzorům, kteří nás podpořili. Jsou to Auto-elektro Tomáš Pavlík, Reklama Česal, JPS Plastik, firma Dataři, Veronika Čapková, Alenka Dempírová, obec Hlízov.
Z úvodního slova, kterým zahájily program Jitka Šimková s Ladou Lisou.
„Ústředním motivem postav je kolébka s dítětem, Ježíškem, nad kterou se sklánějí svatí Maria a Josef. Všichni ostatní přicházejí, aby se narozenému dítěti poklonili, když uviděli kometu, která jim ohlásila narození Spasitele. My všichni můžeme vnímat betlém jako symbol šťastné rodiny. Bude nám připomínat tu největší hodnotu, kterou člověk má. Rodinu. Všechno ostatní můžeme mít, ale i ztratit. Mládí, krásu, zdraví, zaměstnání, majetek, koníčky… Ale pokud máme rodiče, partnera a vychováváme-li děti, máme jistotu, že nejsme sami. Pokud se na ně můžeme spolehnout, dostalo se nám velkého daru.“
A pak už jsme se všichni radovali ze společného setkání. Zahřáli jsme se šálkem čaje a svařeného vína. Děti si vymalovávaly vánoční zvonečky. Těmi opravdovými Ježíškovi zazvonily na přivítanou. A na závěr jsme si společně zazpívali koledy pod vedením Jitky Smejkalové.
Naše poděkování patří všem, kteří přispěli občerstvením a další pomocí ke zdaru našeho společně vytvořeného symbolu Vánoc. Děkujeme spolku Malíňačky za zapůjčení stánků a vytvoření vánočního trhu.
Prohlédněte si fotografie pana Zdeňka Pospíšila a můžete si tak připomenout atmosféru adventního podvečera.