Tříkrálová sbírka Hlízov 2019

Vážení spoluobčané,
Hlízov se již počtvrté připojí v roce 2019 k Tříkrálové sbírce organizované Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Aktivita navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.
V sobotu 5. ledna dopoledne se bude po naší obci pohybovat 7 skupinek koledníků hlízovských dětí v doprovodu vedoucího skupiny.
U Vašich domů koledníci  zazvoní, představí se, pronesou poselství, děti zazpívají koledu. V případě Vašeho zájmu napíší na dveře nápis K † M † B † 2019. (Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná). Je pouze na Vás, zda budete chtít přispět nějakým finančním příspěvkem. Pakliže ano, vhodíte obnos do zapečetěné pokladničky.
Vedoucí skupiny bude mít u sebe průkaz, jímž se Vám případně prokáže, ale určitě je budete znát – jsou to lidé z naší vesnice.

Co se bude dít po skončení sbírky?
Zapečetěné pokladničky předáme zástupcům charity. Rozpečetění pokladniček, spočítání a předání všech vybraných peněz charitě včetně sepsání protokolu, proběhne v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově za přítomnosti zástupců Charity Česká republika a Obecního úřadu Hlízov.
Částka, která byla v Hlízově vybraná, bude zveřejněna na těchto webových stránkách a na facebooku Hlízovského unikátního spolku spolu s reportáží o průběhu sbírky.
Děkujeme všem za štědrost, pokud se rozhodnete přispět.