Tříkrálová sbírka Hlízov – 1. část

Vážení spoluobčané,
9. ledna 2016 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. V následující sérii článků se Vám pokusíme přiblížit jak samotnou sbírku, tak i přípravy s ní spojené.sbirka

Na myšlenku uspořádat v Hlízově sbírku nás přivedla paní Dáša Ruszóová, které tímto velmi děkujeme. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.

Náš spolek oslovil v polovině listopadu zástupce kutnohorské charity, dozvěděl se podrobnosti a začaly přípravy.
Velmi nás potěšil vstřícný přístup oslovených občanů. Půjde-li vše podle plánu, budou se po naší obci pohybovat 4 skupiny koledníků, které budou tvořeny z hlízovských dětí převážně ve věku do 12 let v doprovodu jednoho vedoucího skupiny.

Kromě administrativních úkonů bylo samozřejmě potřeba i připravit kostýmy pro koledníky.
K tomu jsme využili prostory kulturního domu a 21. prosince jsme se společně sešli s dětmi i jejich rodiči při přípravách. Koledníci se učili text koledy a společně si zazpívali i další písně. Součástí odpoledne bylo i divadelní představení.

V závěru odpoledne rozdávali skauti všem příchozím Betlémské světlo.
Pár fotografií přikládáme.