Tříkrálová sbírka Hlízov – 2. část

Vážení spoluobčané,
9. ledna 2016 se blíží a my Vás tímto článkem chceme seznámit s podrobnostmi chystané Tříkrálové sbírky.kasa02

Tříkrálová sbírka je celonárodní sbírka, z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Do regionu se vždy vrací 65 % výtěžku. Výtěžek sbírky z roku 2015 činil v našem regionu 502 672 Kč.

Ten byl z větší části využit v Kutné Hoře na rekonstrukci Střediska Na Sioně, které pomáhá rodinám dětí se zdravotním handicapem a dalšími specifickými potřebami, např. s poruchami autistického spektra. Dary, kterými do sbírky přispějete, budou opět využity z větší části na dobudování Střediska Na Sioně a z části na další služby charity určené dětem, lidem se zdravotním handicapem a dalším skupinám obyvatel.  Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Průběh sbírky v Hlízově

Akce začne v sobotu 9.1.2016 po 10. hodině. U Vašich domů koledníci  zazvoní, představí se, pronesou poselství, děti zazpívají koledu. Vedoucí skupiny se Vás  zeptá, zda budete chtít napsat na dveře nápis K † M † B † 2016. (Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná). Je pouze na Vás, zda budete chtít přispět nějakým finančním příspěvkem, pakliže ano, vhodíte obnos do zapečetěné pokladničky – viz obrázek.
Vedoucí skupiny bude mít u sebe také průkaz, jímž se Vám případně prokáže, ale určitě je budete znát – jsou to lidé z naší vesnice.

Co se bude dít po skončení sbírky?

Odvezeme zapečetěné pokladničky zástupcům charity na určené místo v Kutné Hoře. Rozpečetění pokladniček, spočítání a předání všech vybraných peněz charitě včetně sepsání protokolu, proběhne v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově v úterý 12. 1. 2016 v 8:15 hodin za přítomnosti zástupců Charity Česká republika a naší obce. Částka, která byla v Hlízově vybraná, bude zveřejněna na těchto webových stránkách a na oficiální stránce obce spolu s reportáží o průběhu sbírky.

Děkujeme všem za vstřícný přístup.