Tříkrálová sbírka 2018 Hlízov

V sobotu 6. ledna se v naší obci uskutečnila již potřetí Tříkrálová sbírka. Rekordní počet 21 dětí se svými vedoucími se vydal na cestu Hlízovem, aby společně šířili tříkrálové poselství. Počasí nám přálo, koledníci si tuto akci užili, velmi je potěšily Vaše vstřícné reakce. Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací a realizací. Samozřejmě děkujeme i všem, kdo přispěli finančními i jinými dary.
Ve středu 10. ledna došlo na obecním úřadě k rozpečetění pokladniček. Celková částka, kterou jste Vy, občané naší obce, přispěli na dobrou věc, činí

18 879,- Kč.


Z výtěžku sbírky budou zejména:

podpořeny aktivity pro rodiny s dětmi Rodinného centra Kopretina a center Maják a Domek.
Dále budou finanční prostředky použity na nákup automobilů pro terénní služby (ranou péči Střediska Na Sioně), která jezdí po celém Středočeském kraji, a charitní pečovatelskou službu a bude podpořena práce dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.