Tříkrálová sbírka Hlízov 2018

Vážení spoluobčané,
Hlízov se již potřetí připojí v roce 2018 k Tříkrálové sbírce organizované Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Aktivita navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.
V sobotu 6. ledna dopoledne se bude po naší obci pohybovat 7 skupinek koledníků hlízovských dětí v doprovodu vedoucího skupiny.
U Vašich domů koledníci  zazvoní, představí se, pronesou poselství, děti zazpívají koledu. V případě Vašeho zájmu napíší na dveře nápis K † M † B † 2018. (Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná). Je pouze na Vás, zda budete chtít přispět nějakým finančním příspěvkem. Pakliže ano, vhodíte obnos do zapečetěné pokladničky.
Vedoucí skupiny bude mít u sebe průkaz, jímž se Vám případně prokáže, ale určitě je budete znát – jsou to lidé z naší vesnice.

Co se bude dít po skončení sbírky?
Zapečetěné pokladničky předáme zástupcům charity. Rozpečetění pokladniček, spočítání a předání všech vybraných peněz charitě včetně sepsání protokolu, proběhne v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově ve středu 10. 1. 2018 v 9:00 hodin za přítomnosti zástupců Charity Česká republika a hospodářky Obecního úřadu Hlízov.
Částka, která byla v Hlízově vybraná, bude zveřejněna na těchto webových stránkách a na oficiální stránce obce spolu s reportáží o průběhu sbírky.
Děkujeme všem za štědrost, pokud se rozhodnete přispět.