Tříkrálová sbírka 2017 v Hlízově

7. ledna se v naší obci uskutečnila již podruhé Tříkrálová sbírka. Během sobotního dopoledne se na cestu Hlízovem od domu k domu vydalo se svými vedoucími 15 dětí v pěti skupinkách. I když se teplota vzduchu pohybovala mezi 15 – 10 stupni pod nulou, všichni koledníci si s nepřízní počasí poradili dobrou náladou s úsměvem na rtech.

V pondělí 9. ledna zástupci Obecního úřadu Hlízov a Oblastní charity Kutná Hora rozpečetili pokladničky.

Celková částka, kterou jste Vy, občané naší obce, přispěli na dobrou věc, činí

14 488,- Kč.

A jak budou peníze od Vás využity? Výtěžek sbírky je určený na podporu: služeb pro rodiny dětí se zdravotním handicapem Střediska Na Sioně, na aktivity sociálně terapeutické dílny pro dospělé s handicapem, na programy rodinného centra pro rodiče s dětmi a na činnost dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Děkujeme Vám všem za solidaritu. Veškerá vybraná hotovost putuje na účet Charity Česká republika.
Koledníci si tuto akci užili, velmi je potěšily Vaše vstřícné reakce. Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací a realizací. Děkujeme Obci Hlízov za bezplatné poskytnutí prostor haly obecního úřadu pro organizátory a koledníky. Děkujeme samozřejmě i všem, kdo přijali pro své domovy požehnání. Bez Vás by naše aktivita neměla smysl. Rádi za rok Tři krále do Vašich domovů znovu přivedeme.