Tříkrálová sbírka Hlízov 2017

Vážení spoluobčané,
Hlízov se již podruhé připojí k Tříkrálové sbírce, organizované Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Aktivita navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky.

V sobotu 7. ledna dopoledne se bude po naší obci pohybovat 5 skupinek koledníků, které budou tvořeny z hlízovských dětí převážně ve věku do 12 let v doprovodu jednoho vedoucího skupiny. Kostýmy si děti vyráběly samy za pomoci rodičů již minulý rok.

 U Vašich domů koledníci  zazvoní, představí se, pronesou poselství, děti zazpívají koledu. Vedoucí skupiny se Vás  zeptá, zda budete chtít napsat na dveře nápis K † M † B † 2017. (Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná). Je pouze na Vás, zda budete chtít přispět nějakým finančním příspěvkem, pakliže ano, vhodíte obnos do zapečetěné pokladničky.
Vedoucí skupiny bude mít u sebe také průkaz, jímž se Vám případně prokáže, ale určitě je budete znát – jsou to lidé z naší vesnice.

Co se bude dít po skončení sbírky?
Odvezeme zapečetěné pokladničky zástupcům charity na určené místo v Kutné Hoře. Rozpečetění pokladniček, spočítání a předání všech vybraných peněz charitě včetně sepsání protokolu, proběhne v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově v pondělí 9. 1. 2017 v 10:00 hodin za přítomnosti zástupců Charity Česká republika a hospodářky Obecního úřadu Hlízov paní Sýkorové, která byla pověřena starostou obce k této činnosti.
 Částka, která byla v Hlízově vybraná, bude zveřejněna na těchto webových stránkách a na oficiální stránce obce spolu s reportáží o průběhu sbírky.

Děkujeme všem za vstřícný přístup.