Tradice symbolického zapálení hranice byla obnovena

Hlízovský unikátní spolek si připomněl v předvečer červencových státních svátků smrt mistra Jana Husa. Po 100 letech tak byla v Hlízově obnovena tradice symbolického zapálení hranice. Na louce za Malým Hlízovem se sešlo více než čtyřicet nejen místních, ale i přespolních z Malína, Kaňku a Kutné Hory.
Motto pro letošní slavnost vybrala Jitka Šimková. Je to Husovo krédo Pravda vítězí, které si zvolil T.G. Masaryk jako určení českého národa a dodnes zdobí prezidentskou standartu. O tom, co pro ni znamená Jan Hus, se s přítomnými podělila Eva Čablíková, členka Českobratrské církve evangelické. Dějiny kostela apoštolů sv. Jana a Pavla v Malíně, který patří Československé církvi husitské, představil Jaroslav Zatočil. Životní osud Jana Husa názorně přiblížila Kateřina Pokorná. Dobové oblečení dětí dotvořilo slavnostní atmosféru. Za fotografie děkujeme Aleně Prausové a Jiřímu Šimkovi.
V úvodní promluvě zazněly citáty z Husových dopisů:
„Pravda má tu zvláštnost, že čím více ji k zemi zatlačují, tím více povstává, a čím více ji zastiňují, tím více září.“ (List Pražanům, listopad 1412)
„Vítězí, kdo bývá poražen, protože jemu neuškodí žádné těžkosti, pokud ho neovládá žádná špatnost.“ (List Mistru Janu Kardinálovi z Rejštejna, červen 1413)
Jan Hus věřil ve vítězství pravdy. Kéž by hodnoty, které nám nastínil již v 15. století, ovlivňovaly naši zemi nejen v roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení ČSR, protože dle T.G. Masaryka: Státy se udržují týmiž ideály, na kterých vznikly.