Pálení hranice – vzpomínka na mistra Jana Husa

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme ve středu 4. července od 19 hodin na louku za mlýnem v Malém Hlízově na setkání, které pořádáme v předvečer státních svátků. Po 100 letech obnovujeme v obci společnou vzpomínku na mistra Jana Husa.
Z kroniky obce a od pamětníka jsme se dozvěděli, že tradicí v Hlízově bylo od vzniku Československé republiky setkání občanů na Vrších, kde byla vytvořena hranice ze dřeva, které organizátoři získali tak, že obešli všechny domy ve vesnici a každý přidal dřevo, které měl nazbyt.
Jak samotná slavnost probíhala, není v pamětní knize zapsáno. Pouze jeden rok, kdy bylo nepříznivé deštivé počasí, je popsáno, že se shromáždění konalo v sále a proslov měl řídící učitel a že tradice upadla v 60. letech 20. století.
Tato aktivita nebyla zřejmě ojedinělá. Například kronika sousedního Malína z r. 1945 uvádí, že 5.7. při Husově oslavě šel od školy lampionový průvod na hřiště, kde byla zapálena hranice.
Pokud se vzpomínkového setkání s námi zúčastníte, připomeneme si Husovy myšlenky, které oslovily prezidenta T.G. Masaryka při vzniku ČSR. Zároveň oživíme aktivity Hlízovského unikátního spolku a spolku Kaňkovské sedlo z let 2016 a 2017, kdy spolu s dětmi z obou vesnic zinscenovali v třešňovce pod rozhlednou a v Nebovidech divadelní představení Dobytí sedleckého kláštera (v historických kostýmech včetně využití vlastnoručně malovaných kulis).

Děti v kostýmech práčat, ve kterých vystupovaly na tvrzi v Nebovidech, jsou vítány.