Termín Jarního putování se sv. Jakubem v roce 2023

8. ročník turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem se uskuteční 20. května 2023.

Podtitul bude mít Za Santinim. Bude jedním z 12 turistických pochodů v České republice připomínající místa spjatá s geniálním architektem Janem Blažejem Santini Aichlem. 

Santini. Celý jménem Jan Blažej Santini Aichel. Význačný český barokní architekt
italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní
gotika.
Narodil se v Praze roku 1677 v rodině váženého italského kameníka Santina Aichela,
ale maminka byla Češka a pokřtěný byl v chrámu svatého Víta. Protože přišel
na svět tělesně postižený, nemohl pokračovat v těžké kamenické práci jako jeho otec.
Ale měl blízko ke stavařství a za podpory rodičů se rozhodl být architektem.
A tím se také stal. Vyučil se u francouzského architekta Jeana-Babtisty Matheye
a po vyučení se vydal na zkušenou do Rakouska a Itálie, aby na svých cestách
čerpal inspiraci od renomovaných architektů tehdejší doby.
Santiniho produktivní období života se datuje od prvních samostatných prací roku
1700 do jeho smrti v roce 1723. Za necelé čtvrtstoletí vytvořil a vyprojektoval
zhruba sto staveb, od obyčejných hospodářských, přes palácové, až po rozlehlé
klášterní areály a zámky.
Jeho prvním významným projektem po návratu do Čech byla přestavba
Zbraslavského kláštera, krátce poté se ujal přestavby klášterního
kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci
u Kutné Hory a následovaly další a další projekty. V závěru svého
tvůrčího života pracoval současně na osmi velkých stavbách
po celém území Čech a Moravy. Od Rajhradu a Křtin na východní
Moravě až po Kladruby nedaleko česko-bavorské hranice.
Od počátku vycházel ze stylu extravagantního italského architekta
Francesca Borrominiho stylu, ale sám ho obohacovat o originální
myšlenky a vlastní symboliku. Inspiroval se v častém používání
netradičních půdorysů – především hvězdicovitého – a do většiny
staveb vepsal spoustu matematických zákonů a narážek na
biblické i antické symboly.
Santini zemřel v pouhých 46 letech, ale zanechal nám dědictví
nesmírného významu. Dvě z jeho nejvýznačnější staveb – poutního
kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a kostel Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory – byly
zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.
Cílem projektu SANTINI je přiblížit dílo Jana Blažeje Santini Aichla
v roce 300. výročí jeho úmrtí v roce 2023 turistické veřejnosti.
KČT, oblast Vysočina připravila za podpory Spolku Putování za Santinim
seriál turistických akcí „Putování za Santinim“ na místech významných
Santiniho staveb po celé České republice. V rámci těchto akcí budou památky
turistické veřejnosti přístupné a budou zde probíhat komentované prohlídky.
Zároveň bude vydán tematický turistický odznak TTO Santini, který bude možné
plnit průběžně nejen v rámci těchto akcí a jeho platnost bude bez omezení až do
vyčerpání limitované edice odznaků.

Aktuální informace o termínech všech akcí najdete zde.

Trasy a doprovodný program připravujeme 🙂