Termín Jarního putování se sv. Jakubem v roce 2023

8. ročník turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem se uskuteční 20. května 2023. Start všech tras bude v Hlízově, cíl v Kutné Hoře Sedlci před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.

Podtitul bude mít Za Santinim. Bude jedním z 12 turistických pochodů v České republice připomínající místa spjatá s geniálním architektem Janem Blažejem Santini Aichlem. 

Santini. Celý jménem Jan Blažej Santini Aichel. Význačný český barokní architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Narodil se v Praze roku 1677 v rodině váženého italského kameníka Santina Aichela, ale maminka byla Češka a pokřtěný byl v chrámu svatého Víta. Protože přišel na svět tělesně postižený, nemohl pokračovat v těžké kamenické práci jako jeho otec. Ale měl blízko ke stavařství a za podpory rodičů se rozhodl být architektem. A tím se také stal. Vyučil se u francouzského architekta Jeana-Babtisty Matheye a po vyučení se vydal na zkušenou do Rakouska a Itálie, aby na svých cestách čerpal inspiraci od renomovaných architektů tehdejší doby. Santiniho produktivní období života se datuje od prvních samostatných prací roku 1700 do jeho smrti v roce 1723.

Za necelé čtvrtstoletí vytvořil a vyprojektoval zhruba sto staveb, od obyčejných hospodářských, přes palácové, až po rozlehlé klášterní areály a zámky. Jeho prvním významným projektem po návratu do Čech byla přestavba Zbraslavského kláštera, krátce poté se ujal přestavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory a následovaly další a další projekty. V závěru svého tvůrčího života pracoval současně na osmi velkých stavbách po celém území Čech a Moravy. Od Rajhradu a Křtin na východní Moravě až po Kladruby nedaleko česko-bavorské hranice. Od počátku vycházel ze stylu extravagantního italského architekta
Francesca Borrominiho stylu, ale sám ho obohacovat o originální myšlenky a vlastní symboliku. Inspiroval se v častém používání
netradičních půdorysů – především hvězdicovitého – a do většiny staveb vepsal spoustu matematických zákonů a narážek na biblické i antické symboly. 

Santini zemřel v pouhých 46 letech, ale zanechal nám dědictví nesmírného významu. Dvě z jeho nejvýznačnější staveb – poutního kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory – byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Cílem projektu SANTINI je přiblížit dílo Jana Blažeje Santiniho Aichela v roce 300. výročí jeho úmrtí v roce 2023 turistické veřejnosti. KČT, oblast Vysočina spolu s KČT odbor GeoCesty Štoky připravily za podpory Spolku Putování za Santinim seriál turistických akcí „Putování za Santinim“ na místech významných Santiniho staveb po celé České republice. V rámci těchto akcí budou památky turistické veřejnosti přístupné a budou zde probíhat komentované prohlídky. Zároveň bude vydán tematický turistický odznak TTO Santini, který bude možné plnit průběžně nejen v rámci těchto akcí a jeho platnost bude bez omezení až do vyčerpání limitované edice odznaků.

Aktuální informace o termínech všech 12 turistických pochodů Putování za Santinim najdete zde.

Trasy a doprovodný program najdete zde.