Fotografie ze 7. ročníku Jarního putování se sv. Jakubem

Hlízovský unikátní spolek spolu s časopisem NaCestu, Rádiem Blaník, Starokolínským okrašlovacím spolkem, spolky Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Denemark, Muzeum Malešov, Římskokatolickými farnostmi Sedlec, Kutná Hora a Kolín, Blankou Lískovou, Bašteckým pivovarem Starý Kolín, VOŠ SPŠ a JŠ Kutná Hora, MgA. Vlastou Samohrdovou, Ladislavem Čvančarou, Josefem Malým, Mgr. Radkem Pospíšilem Jitkou Duškovou, PhDr. Daliborem Hoblem, Mgr. Vladimírem Císařem a PhDr. Pavlem Novákem, Csc. uspořádali 21. května 2022 již 7. ročník turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.

Cílem turistů nebylo ušlapat co nejvíce kilometrů, ale vychutnat si zastávky na trasách, které vedou kolem soutoků několika řek, a setkání s pořadateli, kteří připravili nejrůznější aktivity související s jejich prací v různých organizacích nebo soukromých iniciativách. Společné všem je nadšená práce, kterou obohacují místa, ve kterých žijí nebo pracují. Při Putování tak na jeden den ožilo mimo místa, která jsou v Kutné Hoře otevřena pravidelně, kolem 20 objektů.  Např. program na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem, kterou oživil Hlízovský unikátní spolek, kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, kulturní dům ve Starém Kolíně, muzeum v Malešově, kostel ve Svaté Kateřině a v Záboří nad Labem. Kromě samotných míst se mohli účastníci zapojit do výtvarné dílny sochařky MgA. Vlasty Samohrdové, Mgr. Lady Lisé a Mgr. Ladislavy Krčmářové a dozvědět se zajímavé přírodovědné informace na soutoku Klejnárky s Černou struhou od Kateřiny Sosnovcové. V kulturním domě v Hlízově si turisté mohli prohlédnout výstavu obrazů Vladimíra Císaře s tematikou kutné Hory a výstavu fotografií soch sv. Jana Nepomuckého, kterou sestavil PhDr. Dalibor Hobl. Ve Starém Kolíně připravil Starokolínský okrašlovací spolek Železničářskou výstavu.  Přesný přehled objektů, aktivit a zajímavostí najdete zde.

Návrhy pro turistická razítka, jejichž otisky turisté získali na kontrolních místech, vytvořili studenti 2. ročníku kutnohorské průmyslové školy v předmětu počítačová grafika pod vedením Mgr. Romany Hájkové.

V průběhu dne vzniklo unikátní umělecké dílo Řeka Jarního putování, na jejíž finální podobě se podíleli pod vedením sochařky Vlasty Samohrdové všichni turisté, kteří o výtvarnou dílnu projevili zájem. 

Kolem kterých soutoků řek turisté putovali? Labe s Klejnárkou, Labe s Doubravou, Klejnárka s Černou struhou. Trasa z Malešova vedla z větší části podél řeky Vrchlice. 

V den tohoto turistického pochodu bylo v kostele sv. Prokopa v Záboří nad Labem páterem Tobkem pokřtěno malé děcko. A jaké že je jeho jméno? Samozřejmě že Jakub 🙂  

V kulturním domě po celý den probíhalo setkání s redakcí časopisu NaCestu. Turisté využili také možnosti odnést si jako dárek časopisy NaCestu, jejichž vlastivědné a edukační zaměření koresponduje s pojetím Jarního putování.

Na fotografiích, které pořídili pořadatelé a účastníci pochodu, si můžete připomenout atmosféru předposlední  soboty v květnu, kdy nám jako každoročně přálo počasí a všech 399 účastníků a 28 pořadatelů si spokojeně mohli celý den užít 🙂

Děkujeme všem sponzorům za finanční nebo materiální podporu: Městu Kutné Hoře a firmě GIRA fruit s.r.o.

Obci Hlízov děkujeme za bezplatný pronájem kulturního domu v Hlízově.

Článek a fotogalerie Ing. Vladimíra Havlíčka zde.

Statistika 7. ročníku Jarního putování zde.