Pozvánka na 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem – 5. června 2021

Vážení zájemci o poznávací turistický pochod Jarní putování se sv. Jakubem,

rozhodli jsme se uspořádat 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem v trochu obměněné variantě, než na jakou jste byli zvyklí při pěti předchozích ročnících. Tato “zcela venkovní varianta včetně registrace” nám snad umožní, abychom mohli program společně absolvovat i při ztížených možnostech shromažďování zaviněných pandemií Coronaviru. Samozřejmě, že budeme dodržovat všechna nařízení, která budou aktuálně platná v době konání pochodu. Zatím máme naplánovanou tuto podobu:                                                    

sobota 5. června 2021

Podrobné propozice najdete zde.

Poznávací turistický pochod/cyklovýlet Jarní putování se sv. Jakubem zahájíme v sobotu 5. června 2021 v 10:30 hodin v Hlízově v místě startu poblíž kulturního domu prezencí a odhalením pamětní desky, kterou vytvořila a darovala našemu spolku MgA. Vlasta Samohrdová, a malou slavností spojenou s požehnáním od pátera Pavla Tobka, faráře naší Římskokatolické farnosti.

Pomník bude poctou předkům, kteří nám zanechali dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou trasy Jarního putování, vykonávají již roky práci pro veřejnost často dobrovolnickým způsobem a turisté měli a mají možnost se s nimi při našem poznávacím pochodu setkat a s výsledky jejich aktivity se seznámit. Zároveň bude pomník patřit i všem turistům, kteří do Hlízova na náš pochod přijíždějí, často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, kteří procházejí připravené trasy, by naše práce neměla smysl.

Následovat bude trasa cca 14 km (s možností individuálního zkrácení) pro pěší i cyklisty s hromadným startem z Hlízova, která povede kolem čtyř dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla autorky pomníku, která bude průvodkyní účastníků spolu s členy našeho spolku. Dozvíte se informace, jaké techniky MgA. Samohrdová použila, a od zástupců spolků a institucí, které projekty její práce spojuje. Po cestě si prohlédneme různé další zajímavosti. Podrobnosti připravujeme. A postupně budeme zveřejňovat v roce 2021.

Pro účastníky připravíme mapu, popis trasy, pamětní list, absolventskou vizitku (k dispozici bude 600 kusů) a turistická razítka pro otisk.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám pevné zdraví, pozitivní náladu a radost z pohybu v přírodě.

 

 

   

 

2 thoughts on “Pozvánka na 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem – 5. června 2021”

Comments are closed.