Pozvánka na 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem – 5. června 2021

Aktuální informace pro účastníky Jarního putování 5. června 2021

Jarní putování se 5. června uskuteční. Podle platných vládních nařízení ale bohužel není možné absolvovat trasu ve velké skupině s průvodci tak, jak jsme zamýšleli. Prosíme účastníky, aby trasu prošli individuálně nebo v malých skupinách.

Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí a je podmíněna dodržováním platných vládních nařízení !!!

Časový harmonogram 5.6. s aktuálními informacemi je ke stažení zde.

Hlízov

9:00 – 10:30

Zjednodušená registrace turistů u kulturního domu –po zaplacení startovného obdrží účastníci mapu s popisem trasy, účastnický list a absolventskou vizitku

10:30

Posvěcení pamětní desky zprostředkované farářem Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec P. Pavlem Tobkem

MgA. Vlasta Samohrdová představí svých 5 děl, která uvidíte na trase

11:00

Mgr. Jitka Šimková za Hlízovský unikátní spolek představí projekt Legionář Fr. Kočárník a osud ztracené pamětní desky před budovou bývalé školy v Hlízově

Louka u řeky Klejnárky

Kříž a výstava fotografií dalších děl sochařky Vlasty Samohrdové

Starý Kolín

12:00

Mgr. Marie Smutná za Starokolínský okrašlovací spolek představí projekt Hledá se Masaryk u pamětní desky T.G. Masaryka umístěné na budově obecního úřadu ve Starém Kolíně

9:15 – 13:30

Bývalé kino: výstava Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně

Kostel sv. Ondřeje: prohlídka interiéru individuálně nebo s průvodkyní Blankou Lískovou

Baštecký pivovar: možnost občerstvení

Kutná Hora

Střední průmyslová škola: fotografie pamětní desky bude umístěna před hlavním vchodem do budovy školy po celý den

15:00 do 15:30

Ing. Josef Treml, ředitel školy, představí pamětní desku před hlavním vchodem do budovy školy

Zde pochod končí.

 

 

Vážení zájemci o poznávací turistický pochod Jarní putování se sv. Jakubem,

rozhodli jsme se uspořádat 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem v trochu obměněné variantě, než na jakou jste byli zvyklí při pěti předchozích ročnících. Tato „zcela venkovní varianta včetně registrace“ nám snad umožní, abychom mohli program absolvovat i při ztížených možnostech shromažďování zaviněných pandemií coronaviru. 

Zatím máme naplánovanou tuto podobu:   

                    sobota 5. června 2021

                 

 

Díky vládnímu rozvolnění počítáme, že se akce uskuteční. Všechny účastníky prosíme o dodržování všech vládních opatření, která budou platit v den konání pochodu. 

Podrobné propozice najdete zde.

Trasu pochodu najdete zde.

Poznávací turistický pochod/cyklovýlet Jarní putování se sv. Jakubem zahájíme v sobotu 5. června 2021 v 10:30 hodin v Hlízově v místě startu poblíž kulturního domu prezencí a odhalením pamětní desky, kterou vytvořila a darovala našemu spolku MgA. Vlasta Samohrdová, a malou slavností spojenou s požehnáním od pátera Pavla Tobka, faráře naší Římskokatolické farnosti.

Pomník bude poctou předkům, kteří nám zanechali dědictví, a pořadatelům, tj. činorodým lidem, kteří v obcích, kde žijí a kudy vedou trasy Jarního putování, vykonávají již roky práci pro veřejnost často dobrovolnickým způsobem a turisté měli a mají možnost se s nimi při našem poznávacím pochodu setkat a s výsledky jejich aktivity se seznámit. Zároveň bude pomník patřit i všem turistům, kteří do Hlízova na náš pochod přijíždějí, často i z velkých dálek. Bez spokojených turistů, kteří procházejí připravené trasy, by naše práce neměla smysl.

Následovat bude trasa cca 14 km (s možností individuálního zkrácení) pro pěší i cyklisty s hromadným startem z Hlízova, která povede kolem čtyř dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla autorky pomníku, která bude průvodkyní účastníků spolu s členy našeho spolku. Dozvíte se informace, jaké techniky MgA. Samohrdová použila, a od zástupců spolků a institucí, které projekty její práce spojuje. Po cestě si prohlédneme různé další zajímavosti. Podrobnosti připravujeme. A postupně budeme zveřejňovat v roce 2021.

Pro účastníky připravíme mapu, popis trasy, pamětní list, absolventskou vizitku (k dispozici bude 600 kusů) a turistická razítka pro otisk.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám pevné zdraví, pozitivní náladu a radost z pohybu v přírodě.

 

 

   

 

2 thoughts on “Pozvánka na 6. ročník Jarního putování se sv. Jakubem – 5. června 2021”

Comments are closed.