Přednáška s besedou Kateřiny Sosnovcové v kutnohorské knihovně

Mgr. Kateřina Sosnovcová uspořádala 22. října v kutnohorské knihovně pro veřejnost přednášku s navazující besedou. 

V přednášce se nejprve zmiňovala problematika současné zemědělské krajiny: příliš velké monokulturní plochy, nedostatek roztroušené zeleně v podobě remízků, solitérních stromů či alejí podél cest, nedostatek vody a mokřadů, degradace půdy a eroze. Z ptáků byly zmíněny druhy, které změnami v zemědělské krajině trpí nejvíce a lze jmenovat třeba sýčka obecného, koroptev polní či zástupce pěvců jako je skřivan polní či chocholouš obecný. Dále se přednáška věnovala i hrdličce divoké, čejce chocholaté, chřástalu polnímu, strnadovi obecnému a lindušce luční.

V poslední době se naopak v zemědělské krajině daří motáku lužnímu, o kterém mluvil místní kutnohorský ornitolog Michal Kavka.

V závěru přednášky chtěla Kateřina účastníky motivovat k zamyšlení se nad tím, jaké možnosti má jednotlivec, jak oživit zemědělskou krajinu. Stačí se zamyslet už jen nad tím, odkud si kupujeme potraviny a proč si je z toho místa kupujeme. Co je pro nás v našem životě důležité. Jednou z možností, jak začít, je upřednostňování regionálních produktů nebo přímá podpora místního zemědělce.

Fotogalerii najdete zde.