Ošetření lípy svobody 21. června

Jak jsme Vás již na podzim informovali, i v Hlízově se nachází Lípa svobody. Náš spolek přihlásil hlízovskou Lípu svobody do projektu pořádaného Nadací partnerství a výstupem spolupráce je bezplatné ošetření tohoto stromu.
Arborista z Kladna pan Jiří Málek ve čtvrtek 21. června v 9 hod. zdarma ošetří lípu svobody, vysazenou v obci v r. 1968, a uskuteční edukační program s touto tematikou pro děti z hlízovské mateřské školy.
Na tuto událost zveme i veřejnost.