Stromy svobody vysadili naši předci i v Hlízově

Jitka Šimková získala od pamětníků a z kronik školy a obce uložených ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře informace, které dokládají, že naši předci vysadili v Hlízově v letech 1919 a 1968 poblíž budovy školy stromy svobody.

Na výsadbě se podílely především školní děti. Slavnosti v roce 1919, která tuto událost doprovázela, se účastnily spolky Sokol, SDH a samozřejmě i veřejnost. Proslov o významu republiky pro národ přednesl řídící učitel Šporcl. Na závěr se zpívaly obě státní hymny. Tato lípa se ale do současnosti nedochovala. Podle pamětníků se stala obětí vichřice.

V první polovině roku 1968 byl vysazen další strom svobody – lípa srdčitá. Citace ze vzpomínek pamětníka události pana Veselského: “ Strom byl vysazen jako lípa svobody na počest padesátiletého výročí vzniku Československé republiky a jako vyjádření nové doby po Pražském jaru, kdy se lid v ČSSR snažil prosadit reformní program a měl nastat obrodný proces. Ten byl zmařený 21.srpna 1968″.

V současném stromořadí naproti budově bývalé školy lípu poznáte podle nízkého kovového plůtku. Díky uvedeným písemným pramenům a informacím od pamětníků, protože záznamy z roku 1968 chybí, jsme mohli připojit Hlízov do projektu Nadace Partnerství, která usiluje v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky o zmapování těchto aktivit v naší zemi.
Více informací najdete na http://www.stromysvobody.cz/