Martinské setkání 2018

11.11.2018 na svatého Martina jsme uskutečnili akce pro děti i dospělé. Program začal tvořivou dílničkou, kde se již tradičně nabízela možnost vyrábět výrobky z hlíny, letos jsme program rozšířili i o další aktivity.
Do práce se zapojili děti i dospělí. Přímo na místě bylo možné i již hotové rukodělné výrobky zakoupit.
Na dílničku navazoval lampionový průvod, tentokrát doplněný o stezku odvahy. Pohádkové i strašidelné postavy rozdaly dětem kouzelné pochutiny a drobné dárky. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem, děti i rodiče si setkání užili.
V kulturním domě mezitím pokračovalo martinské setkání promítáním historických fotografií a projektem „Proměny Hlízova?!“, který představil naši obec na fotografiích v běhu 20. století. Promítání fotografií bylo tentokráte doplněno o simultánní komentář pana Veselského, jemuž tímto děkujeme. Všem jistě zachutnala Svatomartinská vína z vinařství Vajbar i slané a sladké pochutiny, kterými přispěli i příchozí občané.
11. listopadu se každoročně připomíná i Den válečných veteránů. Jeho symbolem je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy, vyjadřuje úctu k bývalým vojákům. I tento symbol si mohli návštěvníci v kulturním domě pořídit. Na závěr jsme zapálili svíčky u Pomníku padlých a u pamětní desky legionáře Františka Kočárníka.