Bohoslužba v Hlízově 2018

Při mši svaté, kterou P. Tobek sloužil za republiku, oběti světových válek a za živé a zesnulé obyvatele Hlízova a Malína, Jitka Šimková představila projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání.

Všichni přítomní měli možnost vyjádřit, který ze čtyř návrhů kříže by preferovali pro umístění mezi již vysazené lípy svobody.