Jarní putování se sv. Jakubem bude mít svůj pomník

Při 4. ročníku Jarního putování v roce 2019 pracovala v rámci programu výtvarné dílny MgA. Vlasta Samohrdová na reliéfu s motivem Památných lip a Božích muk z Hlízova.  O rok později bylo rozpracované dílo vystaveno a turisté si mohli vyzkoušet práci sochařky spolu s autorkou a odnést si domů drobný suvenýr, který pro ně připravila.

Po dokončení reliéfu, který MgA. Vlasta Samohrdová daruje Hlízovskému unikátnímu spolku, se výsledné dílo stane pomníkem Jarního putování a poctou všem činorodým lidem, se kterými se turisté po pět ročníků při Jarním putování v regionu Kutnohorska na trasách setkali.

Slavnostní odhalení pamětní desky spojené s procházkou, při které představíme další díla sochařky Vlasty Samohrdové v Hlízově a ve Starém Kolíně, připravuje Hlízovský unikátní spolek na 5. června 2021.