Pomník obětem 1. světové války v Hlízově

23.2.2016 – článek aktualizován, byla doplněna píseň a text.

Jitka Šimková přihlásila pomník obětem 1. světové války v Hlízově do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země, který vyhlásily Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu.
Památník se tak stal součástí interaktivní mapy pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1. světové válce. Projekt pokračuje až do roku 2018, do mapy jsou postupně vkládány další odkazy. I vy můžete přispět, pokud víte o nějakém dalším (ne)zapomenutém místě.

Z historie:
Pomník padlých v 1. světové válce byl odhalen v obci Hlízov dne 29. června 1924. Vznikl na parcele č. 98, která patřila velkostatku. Tvoří ho obelisk z hořického pískovce, který za 8 000 korun zhotovila firma Oberherr a Kindl z Kolína. Až později byly vysázeny ozdobné keře a pozemek byl oplocen drátěným plotem.
Odhalení pomníku provázela velká slavnost, jíž se zúčastnily hasičské a sokolské sbory z okolí. Zpěvácký spolek Tyl zazpíval Foerstrovu skladbu “ Z osudu rukou“ a proslovy přednesli tajemník Zemědělské rady Oldřich Suchý a řídící učitel Rudolf Šporcl. Veřejné cvičení předvedlo 40 mužů, 45 žen, 24 dorostenců, 30 dorostenek, 30 žáků a 54 žákyně. V družné zábavě se pokračovalo dlouho do noci.
I v nedávné historii plnil památník svoji úlohu.  Vzhledem k jeho poloze v centru obce sehrál přirozenou roli při pořádání různých oslav a akcí ať již charakteru pietních nebo jiných.

Zde naleznete fotogalerii ze slavnostního odhalení, tak jak je zaznamenána v Pamětní knize obce Hlízov uložené ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře.

Díky aktivnímu zapojení našich spoluobčanů již víme, jaká píseň zazněla při slavnostním odhalení pomníku v roce 1924. Byla to skladba Z osudu rukou, jejímž autorem je Josef Václav Sládek a je součástí jeho sbírky Selské písně a České znělky. Písně byly zpopularizovány zejména zásluhou pěveckých učitelských sborů, jež je mají stále v repertoáru, jak dokazuje následující video: 

Z osudu rukou vzal jsem svůj los,
jak zrno, jež hodil na brázdu kdos.

Jak obilné stéblo, jež vyroste v klas
a k zemi se chýlí, když dospěl mu čas.

Vzklíčí a roste, dá zrno a dost;
jak ono na zemi jsem jenom host.

Tak všichni jsme z lidí, vládce i rob;
a mne život těší a neděsí hrob.

V zem, jež ho vydala, schýlí se klas;
– kdes v boží zahradě vyrostu zas.

Seznam padlých hlízovských občanů v první světové válce:
Brunclík Josef, *20.10. 1873, †7.10. 1917 v Niţku v Haliči, č.p. 43
Buldra Josef, *19.3. 1887, †18.10. 1918 na ruské frontě, č.p. 54
Donát Josef, *8.7. 1896, †2.7. 1918 na ruské frontě, č.p. 55
Fetík František, *4.5. 1886, †4.5. 1915 na ruské frontě, č.p. 12
Frinta František, *4.5. 1886, †4.5. 1915 na italské frontě u Gorice, pohřben v Zagrejči u Občiny, č.p. 17
Hlávka Václav, *16.9. 1872, †16.3. 1916
Fambor Karel, *1871, †30.9. 1917 v Elbasanu v Albánii, č.p.3
Kočárník František, *17.11. 1894, †26.4. 1918 na francouzské frontě a pohřben v Amiensu ve Francii
Kubík Oldřich, *25.1. 1896, †29.10. 1915 u Kolny v Rusku, č.p.56
Malina František, č.p.16
Novotný Alois, *24.8. 1890, †27.6. 1918 na italské frontě, č.p.75
Pospíšil Alois, *7.7. 1896
Pospíšil František, *3.10. 1881, †28.9. 1917 u Kovelu v Rusku
Samek František, č.p.57
Secký Alois
Siebenbűrger Antonín, *4.6. 1883, †6.1.1916 v Tomsku
Sodoma Alois, *1.6. 1892, †31.7. 1917, č.p.21
Straka Josef, *13.3. 1892, †18.7. 1918 v Nov. Sandec
Suchánek Jaroslav, *6.10. 1888, †1916 v Jekaterinoslavi
Suchánek Jaroslav z Turkaňku (pozn. Důl v Kutné Hoře), *1887, †21.6. 1915 v Tule v Rusku
Šebek František, †9.12. 1914 na ruské frontě, č.p.16
Štoček Karel
Štoček Antonín, *12.11. 1881, †7.5. 1915 u Javorníku v Rus. Polsku
Zmrhal Václav, *1883, †6.1. 1918 v Českých Budějovicích
Špaček Václav *21.2.1891, †7.5. 1915 na ruské frontě
Šidák Václav *30.7.1874 , nezvěstný, odjel na srbské bojiště a od té doby stopy končí.
(Informace jsou převzaty z Pamětní knihy obce Hlízov uložené ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře)