Rozsvícení betlému, zpívání koled

Ve středu 13.12.2017 jsme se opět sešli k již tradiční akci Česko zpívá koledy. Tento rok jsme měli připravený i rozšířený program, v kterém jsme formou adventního trhu nabízeli jak výrobky od našich dětí, tak i další od našich kolegů a přátel z okolních obcí.
Každý si tak mohl vybrat dle libosti, případně se zahřát čajem či svařeným vínem, ochutnat napečené dobroty.
V 17:30 jsme nasvítili společnými silami vybudovaný betlém a následně jsme si společně zazpívali koledy pod vedením Jitky Smejkalové. Letos měla k dispozici skvělý doprovod, na flétnu hrála Darja Plechatová a obrovský aplaus sklidil Dan Talanda, jehož sólo na trubku podtrhlo sváteční atmosféru celého večera. Děkujeme spolku Malíňačky za zapůjčení stánků a vytvoření vánočního trhu, naše poděkování patří samozřejmě všem, kteří přispěli svojí pomocí ke zdaru celé akce.