Přehled akcí spolku v roce 2022

8.1.                       Tříkrálová sbírka – v Hlízově koledovalo 7 skupinek dětí pro Charitu ČR

4.12. – 9.1.           Umístění betlému – úklid betlému

2.4.                       Ukliďme Česko

23.4.                     Vítání ptačího zpěvu u řeky Klejnárky

  ??                       Malování dvou laviček pořízených spolkem v rámci výtvarné dílničky Lady Lisé na zahradě v Malém Hlízově    

  ??                       Umístění laviček do veřejného prostoru

21.5.                    Jarní putování se sv. Jakubem – 7.ročník turistického pochodu

7.12.                    Umístění betlému a Česko zpívá koledy (Termín je zatím orientační)

22.-23.12.            Betlémské světlo