Plán akcí spolku v roce 2020

11.1. Tříkrálová sbírka

Do 11.1. Betlém na prostranství v břízkách

20.3. Setkání účastníků výsadby cibulek krokusů a dalších zájemců na louce mezi Hlízovem
a Starým Kolínem u rozkvetlých krokusů – uctění dětských obětí válek (akce zrušena kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru)

4.4. – 18.4. Umístění velikonoční dekorace na prostranství v břízkách (akce zrušena, v nouzovém stavu se nelze pohybovat v centru obce a stavět dekoraci) 

4.4. – 8.5. Ukliďme Česko (akce zrušena kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru, doporučeno je individuální uklízení při procházkách v přírodě)

11.4. Instalace informační tabule na budově mlýna v Mladém Hlízově

9.5. Vítání ptačího zpěvu na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem s Kateřinou Sosnovcovou
a výtvarná dílnička Lady Lisé. Akce zminimalizována na účast veřejnosti do 10 osob. Výsledky kroužkování ptáků Kateřinou Sosnovcovou zveřejníme včetně fotogalerie na webu spolku.

5.9. Jarní putování se sv. Jakubem (5.ročník) a setkání čtenářů časopisu NaCestu s autory článků
a redaktory Toulavé kamery České televize

Doprovodný program: výstava fotografií Aleny Prausové, výstava 5 let Hlízovského unikátního spolku, výtvarná dílnička Lady Lisé, výstava Křížové cesty na hřbitově

10.12. Umístění betlému a Česko zpívá koledy

22. – 23.12. Betlémské světlo