Plán akcí spolku na rok 2021

4.12. – 6.1.          Umístění betlému

9.1. – 24.1.         Propagace Tříkrálové sbírky na webu a fb spolku pro Charitu Česká republika (koledování dětí v obci není možné kvůli 

                            coronaviru)

27.3. a 28.3.        Ukliďme Česko

20.3. – 24.4.          Umístění velikonoční dekorace

1.5.                       Vítání ptačího zpěvu na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem s Kateřinou Sosnovcovou a výtvarná dílnička Lady Lisé

  ?                         Malování laviček v rámci výtvarné dílny Lady Lisé (Termín bude upřesněn podle počasí)

  ?                          Fairtraidová snídaně s Kateřinou Sosnovcovou

  ?                         Umístění dvou laviček pořízených spolkem do veřejného prostoru

5.6.                       Jarní putování se sv. Jakubem – 6.ročník spojený s odhalením pamětní desky Jarního putování se sv. Jakubem

27.11.-6.1.            Umístění betlému

8.12                      Česko zpívá koledy (Termín je zatím orientační)

23. – 24.12.          Betlémské světlo