Plán akcí spolku na rok 2021

4.12. – 6.1.          Umístění betlému

9.1. – 24.1.         Propagace Tříkrálové sbírky na webu a fb spolku pro Charitu Česká republika

(koledování dětí v obci není možné kvůli coronaviru)

27.3. a 28.3.        Ukliďme Česko

20.3. – 24.4.          Umístění velikonoční dekorace

1.5.                       Vítání ptačího zpěvu na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem s Kateřinou Sosnovcovou 

  ?                         Malování laviček v rámci výtvarné dílny Lady Lisé (Výtvarná dílna bude zrealizovaná v roce 2022)

5.6.                       Jarní putování se sv. Jakubem – 6.ročník spojený s odhalením pamětní desky Jarního putování se sv. Jakubem

20.9.                     Převzetí ocenění v soutěži Brána k druhým

19.10.                   Pokřtění knihy S Kutnou Horou za zády v Městské knihovně v Kutné Hoře a zahájení prodeje knihy při akcích spolku

27.11.-6.1.            Umístění betlému

8.12                      Česko zpívá koledy (Termín je zatím orientační)

23. – 24.12.          Betlémské světlo