Obnovení pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka

V roce 2018 si připomeneme výročí 100 let od ukončení 1. světové války. Jako důstojné připomenutí těchto událostí náš spolek HUS v souladu se svými cíli plánuje umístění kopie pamětní desky legionáře Františka Kočárníka na průčelí budovy bývalé školy, č.p. 101.
Jednalo by se o připomínku zásluh hlízovského rodáka v době 1. sv. války a zároveň i o důstojné připomenutí historické události. Projekt lze vnímat i jako zachování paměti naší obce, uctění činů našich předků.
Mezi přímé oběti 1. světové války patřila i řada obyvatel Hlízova, kteří padli v bojích. O některých existují historicky dohledatelná fakta, o některých obětech bohužel již ne.
Naši předkové si byli vědomi zásluh těchto občanů a jejich skutky i strašlivou událost dějin si připomínali. Hmatatelným důkazem je v současné době památník padlým v 1. světové válce, který byl odhalený 29. června 1924. Dnes už málokdo ví, že na průčelí budovy školy byla umístěna 24. května 1936 pamětní deska připomínající legionáře a hlízovského rodáka Františka Kočárníka. Na desce byl nápis: „Do této školy chodil dobrovolník František Kočárník. Vstoupil v srpnu 1914 do slavné Roty Nazdar a padl za svobodu vlasti 26.4.1918 v bitvě u Bois D´ Hangard. Legionář statečný a věrný!“
Slavnostní odhalení sledovalo podle informací z kroniky 12 000 lidí za účasti zástupce ministra Národní obrany divizního generála Kutlvašra, senátora Josefa Machovského a okresního hejtmana Dr. Kladivka. O události informovaly celostátní deníky. Deska byla odstraněna pravděpodobně v době okupace za 2. světové války a bohužel se ztratila. V Pamětní knize obce Hlízov se naštěstí dochovala její fotografie.
Spolek HUS oslovil paní sochařku Vlastu Samohrdovou, která vyčíslila náklady na zhotovení ve výši 44 500 Kč. Umístění na předložené vizualizaci vychází z historických fotografií, kde je jasně patrný obrys po jakési odstraněné desce.
Dne 25.9.2017 jsme přednesli návrh Zastupitelstvu obce, kde jsme nabídli zajištění financování projektu a komplexní zajištění akce. Získali jsme povolení Obce Hlízov k umístění pamětní desky na původní místo, bývalou školu v Hlízově.
Náš spolek se v současné době pokouší sehnat finanční prostředky přímým oslovením sponzorů. Jako další možnost se jeví využití grantových a dotačních titulů. Zároveň budeme prosazovat vybudování informační tabule u pomníku padlých, kde bychom rádi uvedli historické souvislosti spjaté s pomníkem padlých a pamětní deskou. O průběhu a výsledku budeme samozřejmě informovat prostřednictvím těchto stránek.