Návrh na úpravu prostranství u pomníku

Na zasedání Zastupitelstva Obce Hlízov dne 10.7.2017 jsme požádali o zařazení do programu jednání „Návrh na úpravu prostranství u pomníku padlých“, neboť současný stav bezprostředního okolí pomníku dle našeho názoru hyzdí vzhled obce.
1) – úprava prostranství – plot
Vzhledem k zamítnutí dotace na opravu pomníku, kterou podal obecní úřad, jsme navrhli alespoň úpravu prostranství dle předloženého obrázku, tzn. odstranění stávajícího plotu a podezdívky, zarovnání s okolním terénem. V prostoru autobusové zastávky jsme navrhli volit vhodné přechodové prvky.
Bezprostřední okolí pomníku by mohlo být tvořeno např. bílým kačírkem, bílou štěrkovou drtí frakce 8-16 apod. V případě potřeby vizuálního oddělení prostoru pomníku by se mohla v linii stávajícího plotu provést výsadba z jednotlivých stromů vhodného typu (není nutné).
Neoplocené pomníky jsou  vidět i v okolních obcích. Stávající plot již stejně neplní svoji funkci jako zábrana, o estetické funkci nemluvě. Celá tato akce by měla pro naši obec minimální finanční dopad a okolí pomníku by dle našeho názoru působilo úhledněji.
2) – oprava pomníku
Navrhli jsme zvážit opravu pomníku z vlastních zdrojů po zpracování cenových nabídek od místních firem. V případě opakované žádosti o dotaci jsme navrhli nežádat statisíce, ale
držet se dolního limitu dotace a tím zvýšit šanci na získání peněžních prostředků.