Fotografie z 5. ročníku Jarního putování se sv. Jakubem

Hlízovský unikátní spolek spolu s časopisem NaCestu, Rádiem Blaník, Vinařstvím Žáček Kutná Hora, KČT odbor Praha-Karlov oddíl TurBan, městysem Nové Dvory, Starokolínským okrašlovacím spolkem, spolky Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Denemark, Nebovidská tvrz, Muzeum Malešov, zámkem Kačina, Přátelským pivovarem Malešov, Tvrzí a kempem Malešov, Římskokatolickými farnostmi Sedlec, Kutná Hora a Kolín, Bašteckým pivovarem Starý Kolín, GASKem Kutná Hora, VOŠ SPŠ a JŠ Kutná Hora, Mgr. Karlem Vopařilem, MgA. Vlastou Samohrdovou, Ladislavem Čvančarou, Janem Jungwirthem, Jiřím Švejkem, Helenou Jebavou, Jitkou Duškovou, Bc. Martinem Starým, PhDr. Daliborem Hoblem a Mgr. Lubomírem Krátkým uspořádali unikátně na podzim 5. září 2020 již 5. ročník turistického pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem.

Cílem turistů nebylo ušlapat co nejvíce kilometrů, ale vychutnat si zastávky na trasách, které vedou kolem Kutné Hory ale i samotným městem, a setkání s pořadateli, kteří zde připravili nejrůznější aktivity související s jejich prací v různých organizacích nebo soukromých iniciativách. Společné všem je nadšená práce, kterou obohacují místa, ve kterých žijí nebo pracují. Při Putování tak na jeden den ožilo mimo místa, která jsou v Kutné Hoře otevřena pravidelně, kolem 40 objektů.  Např. kaple na hřbitově v Hlízově, program na louce mezi Hlízovem a Starým Kolínem, kterou oživil Hlízovský unikátní spolek, kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, bývalé kino ve Starém Kolíně, kostel sv. Štěpána v Malíně, muzeum a tvrz v Malešově, tvrz v Nebovidech, kostel v Gruntě, ve Svatém Mikuláši, ve Svaté Kateřině, v Nových Dvorech kaple sv. Kříže s hrobkou Chotků, kostel sv. Anny, kostel sv. Martina, pamětní síň, vodárenská věž… Kromě samotných míst se mohli účastníci zapojit do výtvarné dílny sochařky Vlasty Samohrdové, Lady Lisé a Ladislavy Krčmářové. Před kulturním domem vítali příchozí ozdobení slamáci, které zhotovil Jakub Skýva se svými pomocníky ze slámy dodané místní firmou Jana Dlabala, která zároveň vystavila dnes už historický traktor. Prohlédnout si dále všichni mohli výstavu křížové cesty v krajině, obrazy Slávky Tyrkasové, fotografie Aleny Prausové, výstavu zrealizovaných projektů za 5 let existence Hlízovského unikátního spolku… Přesný přehled objektů, aktivit a zajímavostí najdete zde.

Na fotografiích, které pořídili Vladimír Havlíček, Václav Horák, Alena Prausová a Jitka Šimková, si můžete připomenout atmosféru první  soboty v září, kdy nám jako každoročně přálo počasí a všech 484 účastníků a téměř 60 pořadatelů si spokojeně mohlo celý den užít 🙂

Děkujeme všem sponzorům za finanční nebo materiální podporu: Městu Kutná Hora, firmě SV metal spol. s r.o. Divec, Vinařství Žáček Kutná Hora, firmě GIRA fruit s.r.o. a Obci Hlízov za bezplatný pronájem kulturního domu a kaple v Hlízově.