Bohoslužba za zemřelé

U příležitosti 2. listopadu, kdy si připomínáme Památku zemřelých a lidé vzpomínají na své blízké, pořádá Hlízovský unikátní spolek bohoslužbu v kapli na hlízovském hřbitově.

Bohoslužba se uskuteční 7. listopadu od 10 hodin a bude ji sloužit P. Pavel Tobek, farář Římskokatolické farnosti v Sedlci.

Hlízovský unikátní spolek by rád obnovil tradici vzpomínek na zemřelé, stejně tak, jako to bývalo dříve. Všichni jste na bohoslužbu srdečně zváni.

Co jsou to dušičky a jaké jsou tradice?
Ráno na dušičky se konají bohoslužby. Stále se místy konají tiché slavnostní průvody na hřbitov, kde se lidé hromadně pomodlí, a pak zdobí rodinné hroby květinami, věnci a svícemi.
I když nechodíme do kostela, navštívíme hrob našich předků a vzdáme jim úctu.
Řádně hrob očistíme. Položíme věnec a živou květinu jako vzpomínku na ně a připomínku toho, do jakého rodu patříme. Zapálíme svíci, světlo duši na onom světě.
Tiše zavzpomínáme na zemřelé a připojíme modlitbu. Rozžehnout svíčku za zemřelé blízké bychom měli, i když z nějakého důvodu nemůžeme hřbitov navštívit.
Navečer rozžehneme svíce v okně podobně jako na svátek Všech svatých. Svíce symbolizují zažehnání věčné temnoty.
Pokud máme hrobů několik a do setmění bychom je nestihli obejít, využijeme k tomuto úkonu ještě předchozí den – svátek Všech svatých.
Na dušičky po setmění nejlépe zůstaneme doma, neboť se propojují dva světy. Doma si pak naši předci u světla svící vyprávěli různá dušičková povídání.

Něco z historie:
Úctu a vděčnost svým předkům projevovali lidé od nejstarších dob. V těch dobách se to činilo v kruhu rodinném, kdy se rodina sešla, vzpomínala a pro tuto příležitost se připravovala většinou velká hostina.
Výroční vzpomínka spojená s veřejnou slavností se objevila až v roce 998 ve francouzském reformním klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se svátek rozšířil do dalších zemí a ve 14. století zdomácněl i v Římě.
Od roku 1915, kdy v první světové válce zemřelo tolik lidí, mají kněží povoleno tento den sloužit za zemřelé tři mše.
V českém prostředí však tato vzpomínková slavnost není jedinou. Také v květnu se vzpomínalo na zesnulé při svátku, který se konal okolo 13. května.