1. místo v soutěži Brána k druhým

Hlavním cílem soutěže Brána k druhým, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Na výzvu organizátorů jsme se přihlásili do 9. ročníku soutěže s aktivitami, které realizují s dětmi již od roku 2015 Lada Lisá a Jitka Šimková. Děti, často i se svými rodiči nebo prarodiči, ve svém volném čase uklízejí veřejný prostor, ozdobily obec velikonoční dekorací a betlémem, přinášejí do domácností požehnání při tříkrálové sbírce, zasadily krokusy na památku dětských obětí holocaustu … 🍀

Organizátoři soutěže Brána k druhým nás v 9. ročníku ocenili prvním místem v kategorii Děti do 15 let. Z 31 přihlášených týmů ve třech kategoriích máme druhý největší počet bodů od poroty. Souhrnné vyhodnocení najdete zde.

Máme radost. Děkujeme všem, kteří se nezištně ve svém volném čase podílejí na tomto úspěchu 🙂