Výroční zpráva za rok 2017

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám výroční zprávu našeho spolku, tentokráte za rok 2017.
Tento rok hodnotíme jako velice úspěšný. Zorganizovali jsme více než třicet projektů, z nichž některými jsme se připojili k akcím celorepublikovým i těm, které pořádaly spřátelené spolky. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo propagovat naši obec v širokém okolí a že do Hlízova přijíždějí na akce spolku lidé z celé republiky.
Hlavně díky Vám, našim příznivcům, jsme byli schopni zvládnout tak velký objem práce a věříme, že jsme tím společně udělali radost veřejnosti nejen v naší obci Hlízov.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří nám zachováváte přízeň a podporujete nás v našem konání. Bez Vás by to totiž nemělo smysl.
Celou výroční zprávu si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.